1

بهترین جنبه افزایش عزت نفس عزت نفس

News Discuss 
اگرچه رسیدن به پیروزی و عبور از خط پایان به عنوان نفر اول، در هر کاری بسیار لذت‌بخش است، اما باید به کودکتان آموزش دهید که قرار نیست همیشه در همه کارها نفر اول باشد. اگر جزء دسته دارندگان عزت نفس سالم هستید به شما تبریک می‌گوییم، اما حقیقت این https://socialmediastore.net/story12229312/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story